Σχολή Μουσικοθεραπείας

Home  /  Εκπαιδευτικά Νέα  /  Σχολή Μουσικοθεραπείας

Σχολή Μουσικοθεραπείας

από Φωτεινή Δημοπούλου 12 Αυγούστου, 2016 Tag
Σχολή Μουσικοθεραπείας
(Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιουνίου, 2020)

Η Σχολή Μουσικοθεραπείας βρίσκεται στην Αθήνα (Πατησίων 216). Τα μαθήματα γίνονται και εξ αποστάσεως (με e-learning). Η Σχολή Μουσικοθεραπείας λειτουργεί καθημερινά από την Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 22:00 και το Σάββατο 9:00 – 18:00

Σχολή Μουσικοθεραπείας –

Τηλέφωνο: 210 8660329
email: [email protected]

Διαφήμιση

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας έως τις 15/8/16. Κρατήσετε τη θέση σας στα τμήματα του Σεπτεμβρίου και να κατοχυρώσετε τα μειωμένα δίδακτρα.

Μπείτε στη σελίδα της Σχολής Μουκοθεραπείας και ενημερωθείτε.

Ιδιότητες της Μουσικοθεραπείας

Η μουσικοθεραπεία είναι νέα ειδικότητα που χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς λόγους. Στην Ελλάδα είναι σχετικά καινούρια θεραπεία. Παρά την ονομασία που φέρει δεν αποσκοπεί ούτε στη θεραπεία αλλά ούτε και στη διασκέδαση. Ο μουσικοθεραπευτής στοχεύει να αναπτύξει νέο τρόπο επικοινωνίας με τους ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να εκφραστούν λεκτικά. Παράλληλα, μπορεί να απευθύνεται σε όλους όσους έχουν χαμηλή δυνατότητα έκφρασης μέσα από το λόγο. Η επικοινωνία που αναπτύσσει ο μουσικοθεραπευτής δεν έχει κανένα υποχρεωτικό μουσικό μοτίβο ούτε παίρνει τον ρόλο του καθηγητή μουσικής.

Στοχεύει στην συναισθηματική, δημιουργική και φωνητική έκφραση. Απευθύνεται σε ψυχολόγους, μουσικούς, εκπαιδευτικούς, εμψυχωτές ομάδων που ασχολούνται με την επικοινωνία και τη λειτουργία ομάδων και γενικότερα ενήλικες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εκπαιδευτούν στην αποδοτική εφαρμογή της.

Κατά το σεμινάριο αναλύονται θέματα που αφορούν και μεμονωμένα τους ανθρώπους αλλά και την λειτουργικότητα της μουσικοθεραπείας σε ομάδες. Τα παραπάνω εφαρμόζονται αυτόνομα αλλά και συνδυαστικά σε ποικίλα επιστημονικά πεδία, όπως θετικές επιστήμες και παιδαγωγικά καθώς φυσικά και με τη μουσική. Μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές και παθήσεις οδηγούνται στην επίλυση τους. Ξεκίνησε βασιζόμενη στη μουσική και τη δυναμική της ύπαρξής της ως αξία η οποία υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου, βρίσκεται παντού και δε γνωρίζει καμία αλλοίωση. Ασκεί ισχυρή επιρροή στην ψυχολογία του ανθρώπου με θεραπευτικές δυνατότητες ταξιδεύοντας μέσα από την οδό της έκφρασης.

Ο ρυθμός, η ένταση και το τέμπο που είναι βασικά χαρακτηριστικά της μουσικής, είναι χαρακτηριστικά που βρίσκονται στον ανθρώπινο χτύπο και αναπνοή. Βασιζόμενοι πάνω στις βασικές αυτές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος, εκείνοι που ανακάλυψαν τα ισχυρά οφέλη της, διαπίστωσαν πως μουσικά κομμάτια μπορεί να δημιουργούνται από το γέλιο, το κλάμα είτε από τις φωνές. Γι’ αυτό δεν είναι αναγκαία η γνώση μουσικής.

Έχοντας ως βασικό εργαλείο τη μουσική, υλοποιεί θεραπείες σε ψυχοσωματικό επίπεδο και δύναται να καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες. Η χρήση μουσικών οργάνων παράλληλα με την ανθρώπινη φωνή, μαζί με την κίνηση αλλά και η εφαρμογή των θεωρητικών πλαισίων, απαρτίζουν τις δράσεις της μουσικοθεραπείας.

Διαφήμιση

Η μουσική ως παγκόσμια γλώσσα του πλανήτη μαζί με τους ήχους της αποτελούν τα εργαλεία της θεραπείας. Η χρήση της μουσικής υπήρξε μέθοδος θεραπείας από την αρχαιότητα. Ως μουσικοθεραπεία επισημοποιήθηκε κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στοχεύοντας στην αναπτέρωση του ηθικού των τραυματιών. Αφορά όλους τους ανθρώπους, αναλογιζόμενοι το ποσοστό επιρροής στην ψυχολογία της μουσικής. Μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του θεραπευόμενου αφού οι παράμετροι είναι πολλές και ποικίλες για όλους.

Η μουσικοθεραπεία στηρίζεται στη δύναμη της μουσικής η οποία ενεργοποιεί ποικίλα τμήματα του εγκεφάλου. Οι έμφυτες ικανότητες του ανθρώπου έχουν την αβίαστη ικανότητα να βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής και την υγεία όταν τους δοθεί το κατάλληλο έναυσμα.

Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας "Σκασιαρχείο" και του Δικτύου Συνεργατικών Σχολείων Χανίων.

ΣΧΟΛΙΑ

Διαφήμιση