Διαδικασία Επίλυσης Συγκρούσεων

Home  /  Διαθεματική Προσέγγιση  /  Διαδικασία Επίλυσης Συγκρούσεων

Διαδικασία Επίλυσης Συγκρούσεων

από Φωτεινή Δημοπούλου 30 Αυγούστου, 2016
(Τελευταία ενημέρωση: 15 Οκτωβρίου, 2022)

Διαδικασία Επίλυσης Συγκρούσεων

Δραστηριότητες και Ενδεικτικά παραδείγματα
για Διαδικασία Επίλυσης Συγκρούσεων Τάξεις Δ΄- Ε΄- Στ΄

Με τον όρο «επίλυση συγκρούσεων» εννοείται μια διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων,  η οποία βασίζεται στη συνεργασία και βοηθά τα άτομα και τις ομάδες να ορίσουν τις επιδιώξεις τους και να βρουν λύσεις που θα ικανοποιούν τις επιδιώξεις αυτές.

Διαφήμιση

Οι απαραίτητες δεξιότητες για την επίλυση διαπροσωπικών συγκρούσεων αρχίζουν να μαθαίνονται και να αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των πρώτων παιδικών χρόνων και κατακτώνται κατά την εφηβική ηλικία. Η εκμάθησή τους γίνεται μέσω της καθοδήγησης, της ενίσχυσης ή της προβολής προτύπων από τους «σημαντικούς άλλους» στο περιβάλλον τον παιδιού, στο πλαίσιο της οικογένειας, στο σχολείο, στις ομάδες των συνομηλίκων κ.ά.

Η αποτελεσματική επίλυση των συγκρούσεων συνδέεται γενικά με το βαθμό ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και άλλων που συνδέονται με την αντιμετώπιση αγχογόνων  καταστάσεων, τη λήψη αποφάσεων, την επικοινωνία και τις στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα αντιμετωπίζουν και επιλύουν τις διαμάχες στην καθημερινή τους ζωή, διαφοροποιείται από παράγοντες όπως, το φύλο η ηλικία και το επίπεδο ανάπτυξης, τα πρότυπα στην οικογένεια, αλλά και τις κοινωνικές αξίες της πολιτισμικής ομάδας, στην οποία ανήκουν.

Πρόσφατες θεωρίες και έρευνες υποστηρίζουν, ότι οι συγκρούσεις με συνομηλίκους συμβάλλουν στην ανάπτυξη του παιδιού και αντιπροσωπεύουν μια σημαντική πτυχή της κοινωνικής του αλληλεπίδρασης.

Οι ερευνητές έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους στο να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων, χωρίς την παρέμβαση των ενηλίκων. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί στο να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν τέτοιες στρατηγικές.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην οικοδόμηση και διατήρηση μιας συνεργατικής σχέσης των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών. Η συνεργασία των εκπαιδευτικών και των γονέων θεωρείται απαραίτητη για τη δημιουργία κοινωνικά επαρκών παιδιών. Η εκπαιδευτική διαδικασία ωφελείται, όταν οι εκπαιδευτικοί συνεργάζο­νται άμεσα με τους γονείς. Έτσι μοιράζονται τους ίδιους στόχους για την εκπαίδευση των παιδιών.

Η εκπαίδευση των γονέων μαζί με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων, τη μείωση της επιθετικότητας, αυξημένη επίδειξη συνεργατικότητας και καλύτερες κοινωνικές σχέσεις.

Δείτε και κατεβάστε τις Δραστηριότητες και τα Ενδεικτικά παραδείγματα Διαδικασίας Επίλυσης Συγκρούσεων


Διαφήμιση

Θεματική ενότητα με τίτλο «Επίλυση Συγκρούσεων», η οποία αποτελεί μέρος του Προγράμματος Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης. Κέντρο Έρευνας και εφαρμογής σχολικής ψυχολογίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας "Σκασιαρχείο" και του Δικτύου Συνεργατικών Σχολείων Χανίων.

Καμία Ετικέτα σε αυτή την ανάρτηση.

ΣΧΟΛΙΑ

Διαφήμιση