Αλλαγές στα Δημοτικά Σχολεία

Home  /  Εκπαιδευτικά Νέα  /  Αλλαγές στα Δημοτικά Σχολεία

Αλλαγές στα Δημοτικά Σχολεία

από Φωτεινή Δημοπούλου 7 Αυγούστου, 2016
(Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιουνίου, 2020)

Από την νέα σχολική χρονιά θα υπάρξουν αλλαγές στα Δημοτικά Σχολεία όλης της χώρας, τα οποία θα υπάγονται σε ενιαίο τύπο σχολείου, με ενιαίο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και λειτουργία προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος.

Η υπουργική απόφαση καθορίζει τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω. Επίσης, αναμορφώνει το διδακτικό ωράριο και ωρολόγιο πρόγραμμά τους το οποίο θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2016−2017. Η λήψη του υποχρεωτικού προγράμματος θα είναι στις 13.15.

Διαφήμιση

Η έναρξη του ολοήμερου ορίζεται στις 13:15 και η λήξη του στις 16:00. Η πρώτη ώρα Ολοήμερου Προγράμματος θα είναι η Σίτιση και η δεύτερη η Μελέτη και Προετοιμασία. Στην τρίτη ώρα του ολοήμερου προγράμματος θα προσφέρεται ένα σύνολο από επιλογές διδακτικών αντικειμένων, όπως ΤΠΕ, Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή και Μουσική.

Σύμφωνα με άρθρο στην εφημερίδα Έθνος, “χιλιάδες παιδιά θα αποκλειστούν από το ολοήμερο πρόγραμμα καθώς στην απόφαση προβλέπεται ότι πρέπει και οι δύο γονείς να είναι εργαζόμενοι. Αυτό αφορά τα 6θέσια και άνω δημοτικά σχολεία, όπου ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία ολοήμερου προγράμματος είναι 14 φοιτώντες μαθητές.

Οι εκπαιδευτικοί κατηγορούν επίσης το υπουργείο ότι με αυτή την απόφαση καταργεί τα 1.336 σχολεία αναμορφωμένου προγράμματος (ΕΑΕΠ), αφού με τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου μειώνονται οι ώρες κατά 5 την εβδομάδα σε κάθε τμήμα και καταργείται η πρωινή ζώνη -άλλες 5 ώρες τη βδομάδα. Έτσι, όπως αναφέρει ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ, Δημήτρης Μπράτης, σε ένα δωδεκαθέσιο σχολείο μειώνονται οι ώρες κατά 65 τη βδομάδα (5?12=60+5=65). Περίπου 3 εκπαιδευτικοί λιγότεροι. Η απόφαση αυτή μαζί με άλλες θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την έξοδο του χρόνου στην ανεργία 4.000 και πλέον αναπληρωτών.

Διαφήμιση

Από την άλλη πλευρά όμως ο υπουργός κ. Φίλης τόνισε ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε ώστε να γίνει πράξη η συνταγματική δέσμευση για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας. Με το ισχύον καθεστώς πολυτυπίας των σχολείων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προκύπτει ένα άδικο, ανορθολογικό και αντιπαιδαγωγικό δεδομένο: να προσφέρονται γνωστικά αντικείμενα (Πληροφορική, Θεατρική Αγωγή) καθώς και αυξημένες ώρες σε άλλα μαθήματα (Αγγλικά, Αγωγή, Εικαστικά) μόνο σε έναν τύπο σχολείου, αυτόν του ΕΑΕΠ (Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα), ενώ σε μη ενταγμένα στο ΕΑΕΠ δημοτικά σχολεία δεν προσφέρονται αντίστοιχες ευκαιρίες.

Ταυτόχρονα, στα μη ΕΑΕΠ δημοτικά σχολεία, οι μαθητές των πρώτων δύο τάξεων ολοκληρώνουν τα μαθήματα δύο διδακτικές ώρες νωρίτερα (στις 12:25) από τους μαθητές των ΕΑΕΠ. Το ίδιο συμβαίνει και με τους μαθητές Γ’ και Δ’ τάξης οι οποίοι ολοκληρώνουν τα μαθήματά τους μία ώρα νωρίτερα (στις 13:15). Με τον τρόπο αυτόν διαμορφώνεται ένα καθεστώς έντονων διακρίσεων μεταξύ των μαθητών του δημοτικού σχολείου που δεν είναι πλέον αποδεκτές.”

Επίσης δείτε το ΦΕΚ με το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας "Σκασιαρχείο" και του Δικτύου Συνεργατικών Σχολείων Χανίων.

Καμία Ετικέτα σε αυτή την ανάρτηση.

ΣΧΟΛΙΑ

Διαφήμιση