Παιχνίδια

Home  /  Παιχνίδια

γνωριμίας, συνεργασίας, εμπιστοσύνης και διαχείρισης συναισθημάτων. Παιχνίδια που μπορείτε να συνδυάσετε για τις πρώτες μέρες του σχολείου και για καθημερινές αλληλεπιδράσεις.

«Το παιχνίδι είναι η πιο αγνή, πιο πνευματική δραστηριότητα του ανθρώπου, χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ζωής. Δίνει, ως εκ τούτου, τη χαρά, την ευχαρίστηση, την εσωτερική και εξωτερική ανάπαυση, ειρήνη με τον κόσμο. Κατέχει την πηγή όλων αυτών.» Friedrich Froebel

Παιχνίδια γνωριμίας, συνεργασίας, εμπιστοσύνης